Speakers Vladimir Homan
Vladimir Homan

Diplomirao je na Pravnom fakultetu BU, radio kao advokatski pripravnik od 1995.do 1999. i
posle položenog pravosudnog ispita 2000.godine otvara svoju advokatsku kancelariju. Tri
godine proveo je u Skupštini kao poslanik jedne stranke, nakon čega postaje i sekretar u dva
ministarstva u Vladi Srbije.
Od 2010. do 2013.godine direktor JP ETV, da bi se 2014.godine ipak vratio advokaturi.