Speakers Vesna Stanković
Vesna Stanković

Završila je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu.
Svoju karijeru u Delta Holdingu započela je 2006. i nalazila se na pozicijima PR menadžera
Delta Maxi Grupe, potom PR i marketing menadžera Delta DMD Grupe. Od 2015. godine je
na poziciji direktora marketinga kompanije Yuhor.
Udata je i majka jednog sina.