Speakers Tijana Jovanović Petrović
Tijana Jovanović Petrović

DECA I EKOLOGIJA

Da li deca mogu postati inovatori i kreatori rešenja za ekološke probleme?

Deca su najkreativnija kada stvaraju bez pritiska. Ukoliko uputimo decu u probleme
koje donose klimatske promene, najverovatnije će upravo ona biti inovatori novog doba.

Ekologija
Edukacija dece u cilju podizanja ekološke svesti

Tijana Jovanović Petrović je komunikolog, društvena preduzetnica i edukatorka. Osnivač i direktor
KidHub-a društvenog preduzeća koje je posvećeno osnaživanju kreativnog potencijala dece i
zapošljivosti mladih kroz inovativne obrazovne programe, socijalne inovacije i kreativno
preduzetništvo. Predstavnik je globalnog obrazovnog programa Designathon Works® koji podstiče
decu da kreiraju rešenja ekoloških izazova pomoću novih tehnologija.  Želi da inspiriše decu, a
posebno devojčice da sebe vide kao stvaraoce, umetnike, naučnike – one koji kreiraju rešenja za
društvene izazove!
IG KidHub