Speakers prof. dr Vidosav Majstorović
prof. dr Vidosav Majstorović

dr Majstorović rođen je 1952.godine u Čačku. Mašinski fakultet je
završio 1976.godine, a doktorsku tezu odbranio 1988. Za redovnog profesora izabran je
2000.godine. Profesor je bio na brojnim funkcijama, od predsednika Nacionalne organizacije
za kvalitet – JUSK (2009.godine do 2018.) do osnivača Međunarodne Konferencije ,,Industry
4.0 in Serbia’’. Objavio je preko 500 radova u domaćim i inostranim časopisima, zbornicima
međunarodnih Konferencija i knjigama domaćih i stranih izdavača. Trenutno ima 31
referencu na SCI/WoS listi, sa 514 citata. Objavio je i 42 knjige u zemlji i u svetu.