Speakers Nikola Božić
Nikola Božić

Nikola Božić je programski direktor u Istraživačkoj stanici Petnica. Bavi se obrazovanjem, kao i
popularizacijom i promocijom nauke. Organizovao je više desetina obrazovnih programa iz nauke za
studente, srednjoškolce, osnovce i nastavnike. Postavio je koncepte nekoliko uspešnih interdisciplinarnih
programa koji povezuju različite naučne discipline. Inovirao je pristup u obrazovnom radu sa
nastavnicima.
Bio je urednik rubrike Nauka na B92 Internet portalu, i glavni i odgovorni urednik srpskog izdanja
časopisa Popular Science. Autor je knjige za decu „Astronomija“ (Kreativni centar), za koju je dobio i
književnu nagradu „Neven“ za najbolju dečiju knjigu u oblasti popularne nauke (2013).
Učestvuje i u javnim događajima koji za cilj imaju popularizaciju naučnih dostignuća. Pokretač je i
moderator vrlo posećenog događaja „Na kafi sa nučnikom“. Piše naučno popularne tekstove i drži
popularna predavanja. Govornik je na TEDx događajima.
Bio je nacionalni koordinator za obeležavanje Međunarodne godine astronomije (2009). Predvodio je
nacionalni astronomski tim 2006. godine u Indiji na Međunarodnoj astronomskoj olimpijadi; kao i 2011.
u Kazahstanu. U Društvu astronoma Srbije je bio: član Upravnog odbora, sekretar Nacionalnog
astronomskog olimpijskog komiteta (tela zaduženog za astronomska takmičenja) i predsednik komisije za
saradnju sa amaterskim organizacijama.
Povodom postignutih rezultata na polju promocije i popularizacije astronomije i nauke uopšte od
ministarstva nauke i tehnološkog razvoja je dobio nagradu-plaketu “Milutin Milanković” (2010).
Učestvovao je na Svetskom samitu o informacionom društvu (WSIS), Međunarodnom forumu UN o
upravljanju Internetom (IGF), Evropskom dijalogu o upravljanju Internetom (EuroDIG), a u Srbiji je deo
inicijalne grupe za temu sajber beznednosti.
Klimatske promene i energetika su njegove dodatne oblasti interesovanja. Učestvuje u nacionalnim i
međunarodnim projektima iz ovih oblasti.
Koordinator je Radne grupe 18 u Nacionalnom konventu o EU (obrazovanje i klutura, i nauka i
istraživanje). Član je Zајеdničkоg kоnsultаtivnоg оdbоra (JCC) sаstаvlјеnоm оd prеdstаvnikа Еvrоpskоg
еkоnоmskоg i sоciјаlnоg kоmitеtа i prеdstаvnikа sоciјаlnih pаrtnеrа i оrgаnizаciја civilnоg društvа u
Rеpublici Srbiјi.
Predsednik je UO Fonda Petnica za razvoj naučnog obrazovanja, a predsednik je i UO Mladih istraživača
Srbije.
Angažovan je kao konsultant na različitim projektima u organizaciji OSCE, DiploFoundation, GIZ,
Heinrich Boll Stiftung, Centra za promociju nauke, EU,…
Premijer Francuske Republike 2018. godine odlikovao ga je ordenom i imenovao ga je za viteza u redu
Akademskih palmi, odajući mu tako priznanje za njegovu posvećenost naučnoj saradnji između
Francuske i Srbije.