Speakers Mladen Vratonjić
Mladen Vratonjić

Predsedavajući Odbora direktora The Critical Communications
Association (TCCA, www.tcca.info , Newcastle, UK)
Potpredsednik, European Emergency Number Association
(EENA, www.eena.org , Brussels, Belgium).

Rođen u Beogradu 26. Septembra 1955. Završio Gimnaziju u
Njegoševoj ulici broj 15 u Beogradu koja se u to vreme zvala
Osma beogradska gimnazija a kojoj je 1991. vraćen stari naziv Treća beogradska gimnazija.
Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek elektronika, smer
telekomunikacije.
Zadovoljan je činjenicom da se više od 35 godina bavi telekomunikacijama, kao onim što je želeo i za
šta se školovao. Čitavu karijeru kao i većinu slobodnog vremena usmerio je na poboljšanje
komunikacije i odnosa među ljudima, kako u regionu Balkana tako i šire. Telekomunikacije su samo
jedno od sredstava koje može da pomogne da komunikacija i razumevanje između ljudi bude što
bolje. Smatra da je osnovni preduslov dobre međuljudske komunikacije pristojno ponašanje,
tolerancija i uvažavanje stavova drugih.
Veruje da je uspeh rezultat kombinacije: 1. truda i odnosa prema okruženju, 2. ličnih sposobnosti i 3.
datih okolnosti. Zato smatra da je neophodno stalno se usavršavati, shvatiti da nema “suvišnih”
znanja i biti što svestraniji.