Speakers Milivoje Jovanović
Milivoje Jovanović

Milivoje Jovanović je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Nišu, a master studije iz oblasi finansija
je završio na univerzitetu u Šefildu (Velika Britanija). Od početka karijere kao ekonomista, Milivoje je
svoj rad i obrazovanje usredsredio na profesionalnu podršku razvoju preduzetništva i MSP sektora u
Srbiji. Kao jedan od osnivača ENECA-e 2005. godine, specijalizirao se za pružanje konsultantskih
usluga i dodeljivanje donacija za osnivanje novih preduzeća iz oblasti poljoprivrede, zanatstva,
proizvodnje i usluga. Milivoje Jovanović je 2009. godine kreirao program "Pokreni se za posao" kao
prvi i danas najistaknutiji program u Srbiji za podršku preduzetništva i malih i srednjih preduzeća.
Ranije je radio kao menadžer za rad sa privredom u UniCredit Bank Serbia i kao Stručni saradnik za
rad sa privredom u Sociėtė Generale Banci Srbija. Takođe je radio i kao menadžer/konsultant za
grantove preduzetnika i MSP u nemačkoj NVO "Help-Hilfe zur Selbsthilfe", ali i kao nacionalni trener i
koordinator treninga za obuku u OEBS-u u (Organizacija za Evropsku Bezbednost i Saradnju).
Milivoje Jovanović je predsednik Upravnog odbora Udruženja preduzetnika i malih preduzeća
"Pokreni se za posao" koje je osnovano 2016. godine i predsednik je Upravnog odbora Udruženja za
razvoj preduzetništva (URP).
Milivoje je bio učesnik International Leadership Visitor Program (IVLP) – „Razvoj malog biznisa i
preduzetništva“ u februaru 2017. – koji je Ambasada SAD u Beogradu organizovala na poziv Stejt
departmenta SAD, kao predstavnik preduzetnika i malih preduzeća u Srbiji.
Redovan je član žirija na Belgrade Venture forum-u, Srpske asocijacije ekonomista, Srpske asocijacije
menadžera i Centralnoevropskog foruma za razvoj.
Milivoju je dodeljena Nacionalna nagrada u 2014. godini za poslovna dostignuća u okviru programa
MALFIN od strane Junior Chamber International u Srbiji, dela JCI USA (Svetska federacija mladih
lidera i preduzetnika).