Speakers Marijana Savić
Marijana Savić

Marijana Savić je osnivač ženske preduzetničke inicijative ,,Bagel Bejgl’’i direktorka UG
,,Atina’’ za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama. Sa svojim
koleginicama Marijana je kreirala inicijativu koja kroz tržišnu ekonomiju pruža mogućnost za
jačanje ženskog potencijala. Kroz Atinu i kreativno društveno preduzeće ,,Bagel Bejgl’’,
Marijana stvara jedan siguran prostor za žene koje su žrtve trgovine ljudima kako bi mogle da
nauče nove veština i nađu zaposlenje zajedno sa drugim ženama koje dolaze iz teško
zapošljivih kategorija. Poslednjih 20 godina Marijana je posvetila aktivizmu i direktnoj
podršci i pomoći žrtvama trgovine ljudima, svim oblicima iskorišćavanja i rodno zasnovanog
nasilja. ,,Bagel Bejgl’’ profit koristi za finansiranje oporavka žrtava, ali podržava i koncept
zdrave, sveže hrane, bez aditiva, proizvedene od lokalnih proizvođača. Ženska i komšijska
solidarnost, mesto na kome je borba za pravednije društvo ukusna i predstavlja sjajan model
razvoja malih biznisa koje doprinosi smanjenju siromaštva posebno ugroženih socijalnih
grupa – ,,Bagel Bejgl’’.