Speakers Marija Slović
Marija Slović

Prehrambeni tehnolog i preduzetnica, jedna od 700 ocenjivača u svetu za ocenjivanje IFS.
Vlasnik jedne od najomiljenijih gradskih prodavnica ,,Domaccini’’. Marija je ponosna mama
troje dece i izuzetno joj je važno da kao nacija posvetimo više pažnje kvalitetu hrane koju
konzumiramo.

All session by Marija Slović