Speakers Maja Zarić
Maja Zarić

Maja Zarić je rođena 1980.godine u Beogradu, gde je 2004.godine diplomirala na Filološkom
fakultetu Univerziteta u Beogradu na katredi za orijentalistiku, arapski jezik i književnost.
Diplomu Master I u evropskim studijama specijalizovanu za pravo EU, Univerziteta Nansi iz
Francuske stiče 2006.godine. Svoje usavršavanje nastavlja na IT Akademiji u Beogradu.
Nakon pet godina rada u privatnom sektoru u oblasti finansijskih tržišta, a posebno
marketinga i korporativnih komunikacija, 2009.godine zapošljava se u Ministarstvu kulture i
informisanja kao savetnik u Sektoru za informisanje. Realizovala je veoma mnogo projekata
iz oblasti javnog informisanja i blisko sarađuje sa predstavnicima Evropske Unije u Srbiji.