Speakers dr Tatjana Ćitić
dr Tatjana Ćitić

Pomoćnik izvršnog direktora za razvoj i nove poslove/ rukovodilac Službe medijskih usluga
Profesor komunikologije, Osnova novinarsta i Novinarstva u elektronskim medijima
Univerziteta ,,UNION – Nikola Tesla’’
Bogata profesionalna karijera dr Tatjane Ćitić počela je 1995.godine u redakciji Televizije
Beograd. Kontinuiranom edukacijom stiče znanje i zvanje iz različitih oblasti. Član radnih
grupa, učesnik na međunarodnim konferencijama, dobitnik brojnih nagrada, predavač i
inspirativan govornik. Jedan od pionira digitalne televizije u Srbiji. Još 2010. stekla je zvanje
doktora političkih nauka na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, predmet
Savremeni informaciono-komunikacioni sistemi, Doktorska teza: Razvoj digitalne televizije u
Srbiji