Speakers dr Marija Babović
dr Marija Babović

Profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Jedna je od osnivača i programska direktorka SeConS-a. Ekonomska sociologija je glavna oblast njenog akademskog interesovanja, a istraživanja i analize politika koje sprovodi fokusiraju se na probleme socio-ekonomskog razvoja, rodne ravopravnosti i socijalne integracije različitih društvenih grupa. Pored velikog iskustva u naučno-istraživačkom radu, ima i veliko iskustvo u primenjenim istraživanjima sprovedenim u saradnji sa međunarodnim institucijama (EC, DFID, WB, UNDP, UNHABITAT, UNHCR, ICMPD, DRC, itd.), državnim institucijama i organizacijama civilnog društva.
Oblasti ekspertize:
Socio-ekonomski razvoj, sa posebnim fokusom na rast i nejednakosti iz regionalne i strukturne perspektive;
Siromaštvo i društveno isključivanje;
Rodna ravnopravnost, sa posebnim fokusom na ekonomskim rodnim nejednakostima i pristup socijalnim pravima;
Analiza tržišta rada;
Socijalna ekonomija i preduzetništvo;
Migracije i problemi društvene integracije migranata;
Ekonomske strategije domaćinstava, posebno iz perspektive životnog toka;
Procesi i odnosi unutar domaćinstava i porodica;
Javne politike sa fokusom na zapošljavanju, socijalnim politikama, rodnoj ravnopravnosti.