Speakers dr Branimir Jovanović
dr Branimir Jovanović

Dr Branimir Jovanović je rođen 1955. u Beogradu gde je završio osnovnu školu,
gimnaziju i Mašinski fakultet. U Muzeju Nikole Tesle je radio od početka profesionalne
karijere sve do 2001. pozicijama arhiviste i kustosa a zatim i direktora Muzeja.
Gotovo ceo istraživački i naučni rad posvetio je razumevanju ličnosti i dela
Nikole Tesle. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Bepogradu sa temom ’’Teslin
doprinos razvoju vazduhoplovstva’’, magistrirao je 1987. na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu u oblasti istorije i filozofije nauka na Teslinim mehaničkim oscilatorima a
doktorirao 1995. na matičnom Mašinskom fakultetu u Beogradu sa temom ”Teslin
doprinos metodologiji istraživanja u mašinstvu”.
Autor je brojnih stručnih i naučnih radova, knjiga i predavanja iz oblasti istorije
nauke, posebno o Teslinim doprinosima.
Bio je pokretač i glavni i odgovorni urednik časopisa ’’Alterenergo’’ za obnovljive
izvore energije i energetsku efikasnost, predavao održivi razvoj na Fakultetu za
primenjenu ekologiju u Beogradu i poslednjih godina se bavio konsaltingom u oblasti
obnovljivih energija.
Od 2019 je predsednik Nikola Tesla Foundation sa sedištem u Njujorku.