Speakers Dejan Đokić
Dejan Đokić

Dejan Đokić je jedan od direktora u kompaniji Asseco SEE doo Beograd od februara 2017. godine.
Već dugi niz godina je deo ove kompanije u kojoj se zaposlio kao projektni menadžer 2005.g. i u kojoj je dalje gradio karijeru kao rukovodilac sektora za infrastrukturne servise. Vodio je i učestvovao u brojnim projektima od vitalnog značaja za kompaniju u finansijskom i javnom sektoru u regionu, kao i značajne regionalne projekte u domenu telekomunikacija.
Završio je Mašinski fakultet u Beogradu na smeru industrijski inženjering.