Da li je trenutak u kom ne lečimo bolesti, već ih suzbijamo pri samom njihovom nastanku blizu?

Kao nikada u do sada čovek ima mogućnost da kvalitetno brine o sopstvenom zdravlju, kao i zdravlju svojih bližnjih. Digitalni alati koji nam pomažu da živimo zdravije, kao i informacije kako da se preventivno čuvamo od različitih bolesti sve su dostupniji. Međutim, obavezno imajte u vidu da kada dođe do potrebe za lečenjem, čoveka ili životinju ne leče ni softveri, ni hardveri, ni lekovi sami po sebi, već dobre i pravovremene odluke dobrih zdravstvenih radnika.

Pogledajte video

Dobro došli

u svet digitalne

zdravstvene zaštite!

Digitalna transformacija utiče na sve industrije, uključujući i zdravstvo. Tehnologija je sada sastavni deo zdravstvene zaštite i u velikoj meri utiče na promene u ovoj oblasti. Tretman korisnika i uslovi rada zdravstvenih radnika značajno su poboljšani zahvaljujući digitalnim inovacijama. Tehnološka dostignuća značajno su doprinela tome da ljudi žive duže, kao i da vode zdraviji, produktivniji i sigurniji život.

Moraćeš da ovladaš osnovama informacionih tehnologija i njihovih primena u zdravstvu. To će se stalno unapređivati i o njima ćeš učiti na brojnim obukama, seminarima i kongresima. Možda ćeš se baviti i naučnim radom, pa ćeš i sam razvijati neke od njih. Međutim, koju god oblast rada u zdravstvenoj zaštiti da izabereš, tvoje najjače oružje u profesiji ostaće poznavanje tela i prirode nebrojenih faktora koji utiču na biohemijske procese u organizmu.

1. Telemedicina

Ovaj termin podrazumeva primenu tehnologija koje omogućavaju zdravstvenim radnicima da pregledaju, dijagnostikuju, izdaju recepte i virtuelno leče pacijente. Lekari i njihovi pacijenti koriste bilo koji od telekomunikacionih uređaja i aplikacija za video sastanke.

Ova inovacija se pokazala kao jedna od najkorisnijih u poslednjih nekoliko godina, posebno tokom pandemije. U 2015. godini samo je 5% lekara koristilo aplikacije iz ove oblasti, da bi se njihova primena u 2019. godini povećala na 22%. Dolaskom pandemije, upotreba telemedicine porasla je za čak 6000%. U ovom trenutku telemedicina više nije samo jedna od opcija, već je za mnoge neophodan deo zdravstvenog sistema. Naravno, sve zavisi od vrste bolesti i metoda koje se koriste, ali ono što ove brojke pokazuju jeste da postoje slučajevi u kojima poseta lekaru licem u lice nije uvek neophodna.

Razvoj telemedicinskih aplikacija zaheva i medicinsko i znanje iz telekomunikacionih oblasti, odnosno informacionih tehnologija. Zanimanja u ovom sektoru biće izuzetno unosna u budućnosti.

2. Big Data ili velike baze podataka

Zahvaljujući digitalnoj transformaciji zdravstveni radnici mogu prikupiti velike količine podataka za relativno kratko vreme. Ovo je posebno korisno onima koji se bave istraživanjem, kliničkim ispitivanjima ili epidemiološkim studijama. Savremena tehnološka dostignuća omogućavaju prikupljanje podataka od veće i raznovrsnije populacije nego ikada pre u istoriji i to u vremenskom periodu od par sekundi.

Pristupom velikoj količini podataka, zdravstveni radnici mogu lako kombinovati rezultate različitih naučnih studija za meta-analizu. Velike baze podataka im pomažu i da budu u toku sa novim tehnikama, tehnologijama i trendovima u pružanju usluga zdravstvene zaštite. Lekari i veterinari mogu koristiti informacije iz Big Data baza za identifikaciju faktora rizika i propisivanje odgovarajućih tretmana.

3. Healthcare app odnosno zdravstvene aplikacije

Nedavna pojava velikog broja aplikacija u oblasti zdravstvene zaštite je jedan od efekata kontinuirane digitalne transformacije ovog sistema. Praćenje digitalnih parametara vezanih za zdravlje korisnika ili njihovih zdravstvenih problema, podrazumeva brzi pristup njihovim medicinskim podacima i ostavlja mogućnost brze reakcije u slučaju problema. Ta situacija pomaže naravno samim korisnicima, ali u velikoj meri i zdravstvenim radnicima. Zdravstvene aplikacije pomažu i prilikom provere rezultata testova, recepta za lekove i drugih vitalnih informacija vezanih za rad sistema.

Mnoge od ovih progresivnih tehnologija, delimično su vođene povećanim očekivanjima korisnika zdravstvenih usluga. Nakon pojave kovida, pacijenti očekuju povećanu digitalnu interakciju kada je u pitanju zdravstvena zaštita, ali mnogi zdravstveni radnici i dalje insistiraju na ličnom kontaktu prilikom lečenja. Nova saznanja su mnogo lakše i brže dostupna, ali i dalje su referentni izvori znanja oni koji dolaze sa prestižnih univerziteta i škola zdravstvene zaštite. Korisnici usluga žele da imaju pristup svojoj medicinskoj dokumentaciji online. Zato su su napori za digitalizaciju medicinske dokumentacije takođe uključeni u deo transformacije, a samim tim i zdravstveni radnici. Jer, glavne big data poslove u zdravstvenoj zaštiti ne rade IT stručnjaci, već zdravstveni radnici.

Kako će biti za nekoliko godina, delimično će zavisiti i od tebe, tačnije odluka koje budete donosili ti i tvoja generacija i saveta koje budete dobijali od profesora.

Kako god, uz pomoć tehnologije, zdravstveni radnici već sada poboljšavaju procese svog rada korišćenjem različitih aplikacija i elektronskih komunikacija. Ono gde se očekuje veliki pomak u budućnosti jeste primena 5G tehnologija i robotizacija. Dodatna tema za istraživanje.

Dalji tehnološki razvoj će svakako biti velika blagodat zdravstvu. Na organizacijama Sistema zdravstvene zaštite jeste da usvajaju inovacije, a na tebi je da doživotno učiš i od prirode i od mašina.