Državni posao mora da bude više od arhivskog sektora

Naš jezik ima jako dobar i precizan izraz za profesionalce zaposlene u javnom sektoru – državni službenici. Oni koji služe opštem dobru. Odmah na početku moramo da preciziramo da će ovde biti reči isključivo o profesionalcima zaposlenim u državnim ustanovama, a ne o političkim kadrovima. Politički kadrovi imaju svoju bitnu ulogu u vođenju državnog, pa i administrativnog sistema, ali u ovom i u nekoliko srodnih tekstova ćemo se koncentrisati isključivo na uticaj digitalne transformacije na profesionalni angažman u javnom sektoru.

Pogledajte video

Tempo tehnološkog razvoja će se verovatno povećavati i ubrzati. To ubrzanje će transformisati, tačnije poboljšati ljudske sposobnosti i istovremeno stvarati nove tenzije i poremećaje unutar i između društava, industrija i država. Tokom naredne dve decenije, nekoliko globalnih ekonomskih trendova, uključujući rast državnog duga, turbulencija na tržištu rada i zapošljavanja, složenije i fragmentirano trgovačko okruženje i rast moćnih kompanija, verovatno će oblikovati uslove unutar i između država.
Zato javna uprava mora što više težiti ka efikasnosti, agilnosti i pametnim digitalnim opcijama (smart digital solutions). Prema dokumentu EU digitalne transformacije, pametne digitalne opcije garantuju građanima sledeća digitalna prava koja ćeš ti kao državni službenik braniti:

 1. Slobodu izražavanja, uključujući pristup različitim, pouzdanim i transparentnim informacijama
 2. Slobodu osnivanja i poslovanja na internet mreži
 3. Zaštitu ličnih podataka i privatnosti
 4. Zaštitu intelektualnog stvaralaštva pojedinaca u online prostoru
 5. Sigurno i pouzdano online okruženje
 6. Univerzalno digitalno obrazovanje i veštine
 7. Pristup digitalnim sistemima i uređajima koji poštuju životnu sredinu
 8. Pristupačne digitalne javne usluge i administracija sa fokusom na čoveka
 9. Etički principi za algoritme usredsređene na čoveka
 10. Zaštita i osnaživanje dece u online prostoru
 11. Pristup digitalnim zdravstvenim uslugama

Kada ti budeš radio u javnoj ustanovi, elektronski dokument će možda u potpunosti zameniti papirni. Digitalni potpis zauzima mesto rukopisnog potpisa. Tradicionalna pošta se zamenjuje se e -poštom. Sertifikovana elektronska pošta zauzeće mesto preporučene pošte i faksa. I, iznad svega, digitalna arhiva zamenjuje tradicionalnu arhivu na papiru. Sve ovo mora povećati malopre pomenutu efikasnost, doneti  značajne uštede u vremenu i energiji koju ćeš ulagati u odnose između javne administracije i građana. Na kraju treba doći do povećanja sigurnosti i pouzdanosti, lakoće razmene informacija i dokumenata I do poverenja građanina u javnu upravu. Dakle, digitalizacija je tu da bi tebe, kao budućeg službenika, još više približila građaninu, tačnije korisniku tvoih usluga.

Građanin mora biti u fokusu digitalne transformacije u javnoj upravi, što ne znači da treba da imaš biznis pristup da je mušterija uvek u pravu. Ti, kao državni službenik, nisi zadužen da napraviš profit, već da braniš javni interes i rešavaš probleme građana. Balans je jako bitan u tvom budućem poslu. Naime, uloga kupca veoma se razlikuje od uloge građanina. Kupac zna da ako ga kvalitet usluge ili proizvoda ne zadovoljava, može se obratiti drugoj kompaniji. Građanin, s druge strane, želi da živi u uređenom regulatornom okviru, koji bi, u idealnom slučaju, trebalo da bude i transparentan i lako dostupan. Međutim, postoje određene prakse koje se mogu prepisati iz privatnog sektora i brige o korisnicima. Napredne javne uprave počinju sve više da posmatraju korisnička iskustva u privatnom sektoru i da oponašaju najbolje prakse, posebno kad je reč o digitalnim uslugama.

Šta ovo konkretno znači?

Pre svega, ovo će zahtevati fokus na kvalitet i fleksibilnost digitalnih usluga. One moraju biti prilagođene građanima, dostupne 24/7 i optimizovane za rad na svim uređajima, sa posebnom pažnjom na mobilne. Stoga, javne uprave moraju biti u mogućnosti da iskoriste alate za prikupljanje, analizu i tumačenje podataka. Tu će biti najviše i najbolje plaćenog posla, ali ti za ovo mesto treba više znanja iz oblasti informacionih tehnologija. Ukoliko budeš radio u ovom sektoru javne uprave, imaćeš mogućnost da bolje upoznaš građane-korisnike, njihove karaktere, ponašanje na mreži i njihove potrebe. Tvoje znanje će u tom slučaju biti dragoceno svakom od gore navedenih sektora državne administracije i bićeš veoma tražen profesionalac. Zašto? Zato što znanje o ciljnoj grupi predstavlja prvi korak za stalno poboljšanje algoritamskih procesa i usluga, kao i za uspostavljanje efikasne komunikacije sa korisnicima koji će, u nekoj budućnosti doslovno biti krojen u formi jedan na jedan. Sve ovo utiče na percepciju građana o bilo kojoj vrsti uprave, posebno u kritičnim ili hitnim fazama poput ove koju smo imali sa kovidom, zemljotresima, požarima ili poplavama.

Na kraju, ne boj se. Ne moraš da budeš haker da bi bio uspešan u radu državne uprave, ali moraćeš da imaš osnovna znanja iz informacionih tehnologija. Jasno je da će javne uprave, kako bi sprovele koherentnu, efikasnu i globalnu strategiju, morati da sarađuju sa specijalizovanim kompanijama koje imaju posebnu stručnost u digitalnim oblastima. Krajnji rezultat ovih operacija, tačnije digitalne transformacije odnosa između javne uprave i građana, je stvaranje bliskog odnosa poverenja, od kojeg svi će imati koristi. Tvoj zadatak je da budeš deo tog sistema.