Skip to main content

Tvoj izbor je Edtech, odnosno tehnologija u službi obrazovanja. Od drvenih računaljki preko projektora pa sve do virtuelne realnosti – primena tehnoloških dostignuća u školama kretala se koliko-toliko u skladu sa epohom i tako će biti i u budućnosti. Usput, tehnologija je tu i da inspiriše nastavnike, ali i učenike da rade svoj posao najbolje što mogu. Edtech nikada nije bio više zastupljen u obrazovanju kao sada, pogotovo sa pandemijom koja i dalje traje.


Samim tim što se tehnološka dostignuća unapređuju, ona menjaju i način na koji radimo, komuniciramo i stvaramo. Napredak u digitalnom svetu stvara mogućnosti za promenu u svetu obrazovanja, otvarajući nove mogućnosti za stimulisanje učenika i pridobijanje njihove pažnje. Pomoćna tehnologija, virtuelna realnost, personalizovano učenje i još mnogo toga su na raspolaganju današnjim prosvetnim radnicima. 


Edtech je reč koja opisuje aplikacije, VR edukativne prostore, blogovanje kao i slična sredstva za učenje novog gradiva. Iako lako primenljive, u praksi se još uvek ne koriste onoliko koliko bi možda trebalo. Ukoliko kao prosvetni radnik ili budući prosvetni radnik ne znaš kako da uključiš Edtech u svoj rad i kako da učenicima približiš primenu digitala, a da se to ne završi na video igricama, mi smo tu da pomognemo. Tri načešća tipa primene tehnologije za učenje su:

Asinhrono i sinhrono učenje

Već je poznato da se učenje odvija u školi, ali i van nje. Virtuelne učionice pogodne su za primenu bilo kod kuće bilo u školama. Učenje može biti asinhrono, odnosno samostalno ili pod vođstvom učitelja ili nastavnika, sinhrono učenje. Dok se sinhrono učenje odvija u realnom vremenu, gde svi učesnici međusobno komuniciraju, asinhrono takođe pruža mogućnost učenicima da se uključe u razgovor, razmenjuju ideje, ali inicijativa ostaje na učeniku.
Ukoliko si nastavnik koji više voli da radi u realnom vremenu sa više učenika u isto vreme, onda je za tebe sinhrono učenje. Ono se može obavljati preko Skajpa, različitih soba za razgovor, kao i virtuelnih učionica. Ovaj način će svakako podstaći učenike da razmenjuju mišljenja dok će sa druge strane odmah dobijati povratne informacije od svog nastavnika. Sa druge strane, asinhrono učenje podrazumeva upotrebu imejla, blogova, udžbenika, dokumenata i raznih drugih video i audio kurseva i sadržaja. Ovaj vid učenja je nešto nalik online kursevima, gde učenici nalaze svoj tempo za učenje novog gradiva, bez bojazni da će time usporiti ostale.

Zajedničko učenje

Zajedničko učenje mora biti kompjuterski podržano, a metodologija učenja podstiče učenike da zajednički rade i sarađuju pri rešavanju problema. Veoma je izgledno da će se u budućnosti ovaj metod još više koristiti pri obrazovanju. Ne samo zato što je razmena informacija pojednostavljena, već i zato što odlično priprema učenike za buduće poslove. Međutim, ti ga već sada možeš uvrstiti kao svoj metod predavanja dok će ti obrazovna tehnologija samo olakšati isti posao u budućnosti. 


Linearno učenje

Ukoliko želiš da učenicima približiš matematičke jednačine i ostale statističke zadatke, onda je linearno učenje tip obrazovne tehnologije koji će ti biti od velike koristi. Kompjutersko učenje (CBT- computer based training) odnosi se na aktivnosti učenika koje se odvijaju na računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Ovaj način učenja odskače od onog tradicionalnog, ali je svakako odlična alternativa. Dodavanjem video sadržaja, animacija i ostalih medija možeš više zainteresovati učenike za nešto što im je do tad delovalo kao dosadno.

Kada u potpunosti ovladaš Edtech-om, ovo su profili koji će ti biti na raspolaganju, izbor je samo tvoj:

Učitelji, nastavnici i profesori za tzv. K-12 obrazovanje, odnosno od vrtića sve do 12. godine života;

Psiholozi i pedagozi, jer će briga o učenicima uvek biti aktuelna;

Profesori engleskog jezika, matematike, istorije, umetnosti, informatike – ovo su predmeti koji će se najviše obrađivati kroz Edtech;

Defektolozi, kako bi i deca sa smetnjama u razvoju mogla da uz pomoć stručnih lica uče bez problema.

Edtech je tu da rad u prosveti učini još boljim i efikasnijim. Približavanjem gradiva na moderan način pružamo učenicima šansu da se zainteresuju za stvari za koje možda ranije nisu ni želeli da čuju. Ovi tipovi obrazovne tehnologije su budućnost, a na tebi je da ih iskoristiš na najbolji mogući način. Srećno!