Skip to main content

Mladen Vratonjić je predsedavajući Odbora direktora The Critical Communications Association (TCCA, www.tcca.info , Newcastle, UK) Potpredsednik, European Emergency Number Association (EENA, www.eena.org , Brussels, Belgium).Rođen u Beogradu 26. Septembra 1955. Završio Gimnaziju u Njegoševoj ulici broj 15 u Beogradu koja se u to vreme zvala Osma beogradska gimnazija, a kojoj je 1991. vraćen stari naziv Treća beogradska gimnazija. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, odsek elektronika, smer telekomunikacije. Zadovoljan je činjenicom da se više od 35 godina bavi telekomunikacijama, kao onim što je želeo i za šta se školovao. Čitavu karijeru kao i većinu slobodnog vremena usmerio je na poboljšanjekomunikacije i odnosa među ljudima, kako u regionu Balkana tako i šire. Telekomunikacije su samojedno od sredstava koje može da pomogne da komunikacija i razumevanje između ljudi bude štobolje. Smatra da je osnovni preduslov dobre međuljudske komunikacije pristojno ponašanje,tolerancija i uvažavanje stavova drugih. Veruje da je uspeh rezultat kombinacije: 1. truda i odnosa prema okruženju, 2. ličnih sposobnosti i 3.datih okolnosti. Zato smatra da je neophodno stalno se usavršavati, shvatiti da nema “suvišnih”znanja i biti što svestraniji.

Mladena smo pitali koje su prednosti rada u nevladinom sektoru i koji profili su u njemu najtraženiji, o značaju prethodnog iskustva kako biste pristupili nekoj većoj međunarodnoj organizaciji i neophodnom obrazovanju za ove pozicije. Intervju sa Mladenom pogledajte ovde.