Skip to main content

Tvoj izbor je modularno obrazovanje. Da ti pojasnimo – savremena, digitalna ekonomija transformiše radno mesto svakog pojedinca. Baš svakog. Postalo je očigledno da, kojom god oblašću da se čovek bavi, više ne sme da prekine obrazovanje nakon fakulteta ukoliko želi da ostane konkurentan u poslu. Svi ćemo morati da neprestano učimo, osvežavamo i ažuriramo svoje veštine tokom cele karijere. Ova drastična promena u prirodi rada i poslova uzrokovala je da se i načini na koje učimo moraju promeniti. Možda rešenje leži u modularnom učenju? Ono dozvoljava obrazovanje čoveka iz više oblasti u okviru kratkih kurseva i primenjivo je samo u trecijarnom, odnosno visokoškolskom domenu obrazovanja.

Polja u ekonomiji i privredi koja se najbrže razvijaju često se nalaze na preseku dve naizgled nepovezane profesije. Zadatak prosvetnog radnika u 21. veku će sve češće biti da obrazuje i formira kadrove kakve tržište rada zahteva. Na primer, na nauci o podacima (Data science) zasnovane su neke od najbrže rastućih profesija i stručnjaci iz ove oblasti veoma su traženi. Međutim, naučniku o podacima (Data scientist) često je potrebno prethodno iskustvo iz određene industrije. Drugim rečima, da bi neko bio uspešan data scientist (naučnik o podacima nekako ne zvuči baš najbolje) iz oblasti građevine, neophodno mu je prethodno iskustvo u ovoj oblasti. Razmisli kako ćeš se ti, kao budući prosvetni radnik i budući profesor, prilagoditi ovoj promeni. Kako ćeš uputiti studenta ili učenika da radi na sebi i problemima sa kojima se susreće. Bez obzira na to da li ti je bliža građevina ili informacione tehnologije, moraćeš da i sam uploviš u drugu oblast zajedno sa svojim studentima. Dakle, obrazovanje data analitičara za građevinu zahteva jedinstveni hibridni skup veština i znanja koji se često ne može dobiti u tradicionalnim obrazovnim sistemima. U bliskoj budućnosti student će moći da spaja modularne komponente nauke o podacima sa jednog fakulteta, a na primer finansije, biotehnologiju, marketing ili proizvodnju izučavaće na drugom.

Modularno obrazovanje se svojim pragmatičnim odlikama brzo izborilo za dobro mesto u okviru obrazovnog sistema. Edtech kao da je stvoren za ovakav pristup. Predlažemo ti da ga izučiš, jer postoje velike šanse da se pronađeš u ovoj sferi. Napominjemo da modularni sistem ima i svoje mane. Dobro se prilagođava tržištu i potrebama ekonomije, ali je u domenu nauke mnogo manje primenjiv, jer je dosta površan u odnosu na tradicionalno obrazovanje. Jedina trenutno poznata primena modularnog sistema u nauci je lako povezivanje različitih oblasti znanja i omogućavanje brže interdisciplinarnosti u rešavanju problema.

Neki od profila koji će se tražiti u okviru modularnog obrazovanja su freelance profesori za modularno obrazovanje, moći ćeš da predaješ od kuće, na razne teme ili recimo developer za modularno obrazovanje, pravićeš programe i kurseve za modularno učenje.

Kako se pripremiti za poslove budućnosti koji će zahtevati hibridni, razvijajući skup veština iz različitih oblasti? Kako to učiniti u trenutku u kom tradicionalno obrazovanje podrazumeva četiri godine obučavanja u jednoj oblasti, a često nakon što diplomiramo ne prođemo ni pored zgrade fakulteta? Ekonomija i tehnološki razvoj guraju napred i sinergiju između rada, profesionalnosti i nauke. Obrazovni sistem, pogotovo visokoškolske ustanove moraju da prate taj razvoj, jer će u suprotom biti obesmišljene. Ipak, visokoškolske ustanove ne bi bile to što jesu da nisu svesne toga. Sve je više obrazovnih ustanova koje uvode brojne inovacije u svoje programe. Neke od njih su novi načini za razdvajanje diploma i stvaranje nelinearnih, modularnih puteva karijere i obrazovanja. Kako se sistem bude oblikovao, tako ćeš morati i ti, prosvetni radnik u okviru modularnog obrazovnog sistema. Srećno!