Skip to main content

Tvoj izbor je stomatologija. Realno, nećeš biti baš omiljena pojava mnogima, ali isto tako ćeš biti neizbežna i neophodna. Prihvatanje digitalizacije u okviru stomatologije teče sporije, ali postaje neizbežno. Od stomatologa sa teškim metalnim instrumentima došli smo do ordinacija koje izgledaju kao svemirske stanice. Digitalna rešenja postaće imperativ, ukoliko kao stomatolog želiš da se nosiš sa konkurencijom. Ono što ipak treba da znaš jeste da te neće vrhunsko poznavanje tehnologije učiniti i vrhunskim stomatologom. Time će te učiniti način razmišljanja koji ćeš usvojiti na fakultetu kao i ovladavanje veštinama. Empatija, želja za konstantim usavršavanjem i odgovornost prema pacijentima su ono što izdvaja dobre lekare od manje dobrih i ovi parametri su nepromenjeni vekovima unazad. 

Tehnološki napredak koji je vidljiv u mnogim sferama, ali i nedostatak radnog i obučenog osoblja, nastavni programi u medicinskim skolama, kao i promene preferencija pacijenata dovode do ubrzavanja i usvajanja novih digitalnih rešenja. Do čega mogu dovesti ova rešenja? Do izuzetnih prednosti, koje su takođe i merljive, ne samo za tehničare i stomatologe već i za pacijente.

U slučaju stomatologije, upotreba tehnologije nije nešto što se primenjuje od juče. Naprotiv, već sigurno trideset godina unazad, tehnologija čini bitan deo stomatologije kao nauke, sa tendencijom da taj značaj bude još veći u budućnosti. Ona ne olakšava posao samo lekarima, već i pacijentima. Od prvog kontakta sa pacijentom, uzimanja podataka, sistematizacije i generalno administrativnog dela, pa sve do stručnih procedura samih lekara, digitalizacija jeste nešto što će ti nesumnjivo pomoći. Međutim, ne smeš da zaboraviš da je jedan od osnovnih uslova, ne samo tokom školovanja već i u praksi, ljubav prema poslu ono što će te pre svega izdvojiti od ostalih. Stalna edukacija, ulaganje u svoj biznis je nešto čemu bi trebalo da težiš ukoliko želiš da se osećaš dobro u onome što radiš. Savetujemo ti da dobro izučiš pojam veštačke inteligencije i njenu primenu u stomatologiji.

Jedna od najfascinantnijih karakteristika veštačke inteligencije (AI) je njena sposobnost da se vremenom prilagođava našim potrebama. Na kraju krajeva, vreme proizvodi podatke, a podaci, u kombinaciji sa evoluirajućim algoritmima, vode do vrlo upotrebljivih rešenja. AI trenutno pokazuje neverovatan potencijal u stomatološkoj dijagnostičkoj podršci, sa mašinskim učenjem (ML), dubokim učenjem (DL) i računarskim vidom koji nudi neprocenjivo drugo mišljenje stomatolozima. Veštačka inteligencija takođe počinje da prodire i u domen organizacije rada u stomatologiji, pri čemu organizacije mogu da mapiraju kliničku inteligenciju na temelju poslovne inteligencije, kako bi stvorile jasnu i primenljivu sliku svojih operativnih vremenskih rokova, sa automatizovanim grafikonima, administrativnim zadacima i dijagnozom.

Bez obzira na to da li sebe u budućnosti vidiš kao praktičara, operativnog  stomatologa, ili stomatologa koji radi u nauci ili administraciji, neki nivo digitalne pismenosti moraš da poseduješ.

Baviti se stomatologijom podrazumeva da usvojiš neke opšte, ali i specifične veštine. Specifične se odnose na ono što nećeš naučiti u školi, na fakultetu. To je takođe i neka vrsta umetničkog zanata, da nešto napraviš i isklešeš, a da to bude estetski savršeno. Opšte veštine su one koje se odnose na svako poslovanje, strategiju i prilaz pacijentima i poslovnim saradnicima. Zapamti, ovo je nešto što se stalno unapređuje i na čemu se radi i posle sticanja diplome. Srećno!