Skip to main content

Tvoj izbor su javne finansije. A ako su javne, trebalo bi da se tiču svih nas. 

Tiču nas se, jer koliko smo puta čuli: „Samo ti štedi u evrima, nikad ne znaš šta će biti sa kursom“? Ili: „Povećaše mi konačno penziju, kad pojede je inflacija!“ I: „Neka, PDV na dečiju opremu je manji, dobro je za mlade, da im malo olakšaju.“ Naizgled obični, gotovo šablonski komentari iz kafića ili kladionice zapravo su pod direktnim uticajem načina na koji države planiraju i sprovode svoju ekonomsku politiku. U vremenu u kom živimo svaka ovakva odluka dolazi iz ekonomskih modela na kojima rade brojni analitičari zaposleni u centralnim bankama, ministarstvima finansija i povezanim institucijama. Njihove kalkulacije ali i ekonomsku politiku u celini savetuju i kritikuju analitičari iz ekonomskih instituta i nevladinih organizacija. 

Bez obzira na to iz kog ugla se bave ovim temama, analitičari moraju da budu eksperti u jednoj od dve ekonomske oblasti: makroekonomiji i javnim finansijama. Znanja o njima mogu da se steknu na ekonomskim fakultetima (češće) i pojedinim višim poslovnim školama (ređe). Više poslovne škole zanimljivije su ukoliko je cilj doškolovavanje sa nekog drugog obrazovnog profila, jer su im programi kraći i efikasniji. Ukoliko, pak, neko sa osnovnih studija želi da se usmeri više u smeru matematičke analize ekonomije i finansijskih tržišta, odličan izbor je master iz oblasti kvantitativnih finansija.

Međutim, da bi postao kompletan stručnjak u navedenim oblastima, formalno obrazovanje nije dovoljno. Poznavanje softverskih programa za statističku analizu poput SPSS-a ili SAS/STAT-a neophodno je da bi se ogromna količina podataka o nacionalnoj ekonomiji efikasno obradila. Obrađene podatke često ćeš morati dalje da pripremaš uz pomoć naprednih funkcija Microsoft Excela da bi od njih napravio efektivne prezentacije pomoću npr. Microsoft Power Pointa. Osim ovih standardnih alata, u poslednjih nekoliko godina sve je češća upotreba Power BI softvera, takođe Microsoftov. Ovaj alat ti nudi mogućnost da u jednom dahu obradiš baze podataka, izračunaš osnovne matematičke i statističke pokazatelje i efektno prikažeš podatke. Za razliku osnovnih, tradicionalnih ekonomskih znanja koja se stiču na fakultetima i višim školama, kursevi za sve navedene softverske alate mogu se pohađati kod liceniranih kompanija ili online. Udemy je online platforma na kojoj se mogu naći kursevi različitih nivoa za sve navedene alate.

Sva pobrojana znanja mogu se koristiti i u privatnom sektoru, ukoliko te privlače karijere konsultanta za projekte javno-privatnih partnerstava (Public-Private Partnership), a čak i privatne banke ih sve više traže. Najzad, ove kompetencije tražene su i za pozicije projektnih menadžera u programima Evropske Unije, Ujedinjenih Nacija i drugih međunarodnih orgnanizacija čije delovanje se odnosi na ekonomiju u celini. Organizacije ovog tipa izuzetno cene svoje zaposlene i njihovo obrazovanje i sposobnosti, pa su tako i plate srazmerne uloženom trudu i znanju.

Važno je napomenuti da sva tehnička znanja na svetu ne vrede ništa ako se čovek ne pronalazi u određenoj profesiji. Posao makroekonomskog ili analitičara za javne finansije odličan je za strpljive ljude kojima bavljenje brojevima predstavlja zadovoljstvo. Jako je bitno i izraženo zapažanje detalja, kombinovano sa sposobnošću sagledavanja šire slike. Komunikativne veštine važne su kako za svaki, tako i za ovaj posao. Mada, čak i ako ne spadaš u ekipu “ja sa svima nađem zajednički jezik”, u ovoj oblasti ima mesta za tebe. Bitan je fokus, analitičnost i posvećenost. I hrabrost. Srećno!