Skip to main content

Tvoj izbor je saobraćaj. Izazovi donose nova kreativna i inovativna rešenja, a jedan od glavnih izazova čije rešavanje povezuje sve discipline koje su deo Industrije 4.0 su klimatske promene. To je naročito istinito za saobraćaj i energetiku. Naš kratak osvrt na energetsku transformaciju posmatranu kroz prizmu digitalne revolucije takođe je dostupan na našem sajtu. Sada se bavimo saobraćajem, gde je redefinisanje kretanja jedan od ključnih faktora energetske revolucije. Motiv za to je podatak da trenutni način pokretanja vozila, pretežno sagorevanjem fosilnih goriva, dovodi do toga da emisije CO2 iz saobraćaja, po procenama stručnjaka iznose 22% od ukupne emisije u EU. Sećate se kako je cela planeta prodisala tokom lock downa? 

Tu stupa na scenu elektromobilnost kao moguće rešenje trenutne krize, koje sa sobom nosi svoje izazove koji čekaju mlađe generacije da u potpunosti odgovore na njih. Digitalna revolucija nosi potencijal rešenja mnogih izazova u vidu povećanja autonomnosti vozila, bržih i efikasnijih procesa punjenja i stvaranje efikasne infrastrukture za dopunjavanje električnih vozila.

Razmisli o tome da li bi sa svojom ekipom ponudio najbolje rešenje na hakatonu koje bi za cilj imalo pronalaženje najatraktivnijeg rešenja za problem pražnjenja baterija električnog vozila u sred saobraćaja. Takav scenario plaši mnoge i odvraća ih od upotrebe električnih vozila. Ranije biste u sličnoj situaciji sa kanisterom goriva stopirali do najbliže pumpe. Danas možda mobilna telekomunikacija, aplikacije, dronovi, internet stvari, mogu biti deo efikasnog rešenja. Na tebi je da to otkriješ i predstaviš svetu! Energija, informacija, kretanje – to je jedan organizam!

Kada smo već kod električnih vozila, još jedna inovacija, koja ne mora nužno biti na električni pogon, a koja utiče na redefinisanje saobraćaja i logistike su autonomna tj. samovozeća vozila. Bez alata četvrte industrijske revolucije ostvarivanje te inovativne vizije je nemoguće. Autonomna vozila u transportu robe povećavaju efikasnost i ubrzavaju uslugu u vremenima kada sve više robe poručujemo preko neta. Ono što figurativno nazivaju širim kalendarom produktivnosti je nešto što će motivisati mnoge kompanije da drže oko na novim rešenjima iz oblasti logistike pomoću autonomnih vozila. Krenite već danas sa internet pretragom na ovu temu i pustite mašti na volju!

Redefinisanje saobraćaja može dovesti i do oslobađanja urbanog prostora koji u velikoj meri čine parkirana vozila. Po nekim procenama većina vozila su parkirana čak 96% vremena. To mogu promeniti autonomna vozila koja tehnički moraju da se zaustave samo zbog punjenja i servisiranja. Sa većim ulaskom autonomnih vozila u upotrebu ceo spektar uslužnih delatnosti se može pojaviti i novo tržište ili, generalnije, čitava ekonomija bazirana na konceptu putnika može biti mesto aktivnosti koje ti nudi bezbroj mogućnosti za lično ostvarenje.

Otvoreni podaci su jedan aspekt digitalne transformacije koji omogućava još jednu redefiniciju kretanja koja se trenutno bori za pažnju javnosti, a to je mobilnost kao usluga (Mobility as Service – MaaS). MaaS je koncept personalizovane usluge prevoza koja se razlikuje od trenutno poznatih poslovnih modela, u svetu prepoznatih po brendovima kao Uber, utoliko što ne rukovode transportnu infrastrukturu, već umesto toga sakupljaju podatke i filtriraju usluge postojećih operatera na osnovu cilja korisnika usluge i modeliranja najefikasnijeg kretanja u terminima potrebnog vremena, izbegavanja zagušenosti saobraćaja, rizika, itd. Ono što prati mobilnost kao uslugu je i pojam multimodalnog transporta gde se u saobraćajnoj mreži nalaze premrežene opcije i javnog i privatnog prevoza. Pomisli samo na mogućnosti koje ovi koncepti otvaraju. Da li želiš da preoblikuješ i svoj grad jednom MaaS-ivnom inovacijom na polju saobraćaja? Srećno!